Όπως προαναφέραμε σε προηγούμενο μας άρθρο, η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει τη δημιουργία προσβάσιμης από όλους ιστοσελίδας σχετικά με τα UAP, όπου θα δημοσιεύει τα αποχαρακτηρισμένα ευρήματα από τις έρευνες τις οποίες έχει διεξάγει σχετικά με το φαινόμενο.

Προς το παρόν δεν παρουσιάζει κάτι που δε γνωρίζαμε, αλλά δε παύει να είναι μια καλή αρχή!

Επισκεφτείτε εδώ: https://www.aaro.mil