Ο Χριστόφορος Κολόμβος αναφέρει στο ημερολόγιό του ότι κατά το ταξίδι του στον Ατλαντικό το 1492, είδε φώτα στην περιοχή του τριγώνου των Βερμούδων.

Τα φώτα αυτά έχουν περιγραφεί ως φώτα σε σχήμα σφαίρας, κυκλικά φώτα, ή φώτα που αλλάζουν χρώματα. Αυτά τα φαινόμενα έχουν ονομαστεί ως “Φώτα των Βερμούδων” και έχουν συνδεθεί με διάφορες θεωρίες και μύθους.

Επιστήμονες επιχείρησαν να εξηγήσουν αυτά τα φαινόμενα ως φυσιολογικά που οφείλονται σε κατακρήμνιση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τον ουρανό ή από φωτισμό που προκαλείται από πλοία ή από άλλες φυσικές διεργασίες.

Οι παραπάνω προτάσεις παραμένουν αποσπασματικές και ανεπαρκείς κι έτσι τα “Φώτα των Βερμούδων” παραμένουν μυστήριο…