Μια σπάνια φωτογραφία των αρχών του 19ου αιώνα της Μεγάλης Σφίγγας από ένα αερόστατο. Αυτό είναι πριν ανασκαφεί και αποκατασταθεί.

Μόνο εγώ βλέπω ένα Star Destroyer της Αυτοκρατορίας;;