…σε αυτή την περίπτωση πάγος διοξειδίου του άνθρακα, 
Αυτοί οι χιονισμένοι αμμόλοφοι του Άρη καλύπτονται από ένα στρώμα πάγου διοξειδίου του άνθρακα, γνωστό και ως ξηρός πάγος.

Ο πάγος στον Άρη θα υποβληθεί στη διαδικασία της εξάχνωσης (όταν ένα υγρό μετατρέπεται απευθείας σε αέριο όταν θερμαίνεται).

Σε αυτήν την εικόνα, οι πιο σκούρες κόκκινες κηλίδες δείχνουν πού η εξάχνωση έχει ήδη εκθέσει τμήματα των θινών.

Ο πάγος του διοξειδίου του άνθρακα απαιτεί θερμοκρασίες κάτω των -190°F για να σχηματιστεί, γι’ αυτό και δεν σχηματίζεται φυσικά στη Γη.

Δεδομένου ότι η επιφάνεια του Άρη είναι, κατά μέσο όρο, -85°F, ο πάγος και ο παγετός διοξειδίου του άνθρακα φαίνονται συνήθως μόνο στους πόλους του Κόκκινου Πλανήτη.