Στα “Μονοπάτια Κατανόησης” παρουσιάζεται μια ολιστική προσέγγιση σχετικά με το βασικό ερώτημα ‘πώς κατανοούμε;’.

Σε αυτήν την άκρως διεπιστημονική προσπάθεια, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η διαλεύκανση θεμελιωδών νευρωνικών μηχανισμών, από το συνεχές των ασυνειδήτων διαδικασιών και συνειδητών εμπειριών, μέχρι την ανάλυση μηχανισμών μνήμης και μάθησης σε μοριακό επίπεδο. Βασικό συστατικό στοιχείο αυτής της καινοτόμου προσέγγισης αποτελεί η εισαγωγή της έννοιας των μεταναπαραστάσεων, στην οποία εντοπίζεται το κύριο χαρακτηριστικό της νοητικής μας υπεροχής σε σχέση με τους εξελικτικούς μας προγόνους.

Για την υποστήριξη και επεξήγηση των ανωτέρω χρησιμοποιούνται μια πληθώρα παραδειγμάτων από τις περιοχές των Μαθηματικών, της Φυσικής, των Επιστημών του Μηχανικού, της Τεχνολογίας, της Βιολογίας, της Ιατρικής, της Φιλοσοφίας και της Ζωγραφικής. Με βάση την σύνθεση των παραπάνω γνωστικών αντικειμένων, αναλύονται μία σειρά σημαντικών ερωτημάτων συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων: Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στην εγγενή και την επίκτητη γνώση; Γιατί είναι δυνατό να κατανοούμε το σύμπαν;

Ποια είναι η επίδραση της πολιτιστικής εξέλιξης στον εγκέφαλό μας; Ποια είναι η νευρωνική προέλευση των διεργασιών που διέπουν τις τέχνες και τα γράμματα; Γιατί οι μαθηματικές εξισώσεις που χαρακτηρίζουν βασικά φυσικά φαινόμενα είναι κομψές; Μπορεί το πρόβλημα της συνείδησης να επιλυθεί; Θα είναι η επίδραση των μαθηματικών στη βιολογία εξίσου σημαντική όσο στη φυσική;

Ο συγγραφέας ελπίζει ότι η νέα προσέγγιση βοηθά στην βαθύτερη κατανόηση της προέλευσης των σκέψεων και των συναισθημάτων μας. Απώτερη επιδίωξη είναι να παρακινηθεί ο αναγνώστης σε βαθύτερους στοχασμούς και να προσεγγίσει τον, κατά Αριστοτέλη, τελικό μας στόχο, δηλαδή να νοιώσει ευδαιμονία.

Λευκωσία
Broken Hill Publishers Ltd
2023
σ. 270
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
ISBN: 978-992-535-099-5
Γλώσσα πρωτοτύπου: ελληνικά