Περίπου το ογδόντα τοις εκατό των ανθρώπων που βίωσαν κάποια μεταθανάτια εμπειρία (near death experience)  ισχυρίστηκαν ότι η ζωή τους άλλαξε για πάντα μετά από αυτό.
Σε έρευνα που έγινε σε περιστατικά μεταθανάτιων εμπειριών, προέκυψε ένα μοτίβο εκπληκτικών διαστάσεων. Οι άνθρωποι που έζησαν αυτήν την εμπειρία, όχι μόνο επέστρεφαν με ανανεωμένη διάθεση για ζωή αλλά αποκτούσαν μια πιο πνευματική προσέγγιση για αυτήν.

Διάφοροι ερευνητές έχουν προσπαθήσει να καταγράψουν αυτές τις αλλαγές κατά τη διάρκεια των ετών. Ακόμη και χωρίς την απαραίτητη χρηματοδότηση για την πραγματοποίηση κλινικών μελετών, οι περισσότεροι πιστεύουν ότι έχει γίνει αρκετή έρευνα για να δικαιολογηθεί η αναγνώριση του προτύπου των συνεπειών και η διάθεση πληροφοριών σχετικά με αυτό. 

 

Κύρια χαρακτηριστικά ψυχολογικής αλλαγής:

  • Απώλεια φόβου θανάτου
  • Αλλαγή συμπεριφοράς, πνευματικότητα, αισοιδοξία, γενναιοδωρία
  • Αλλαγή τρόπου προσέγγισης της ζωής στην καθημερινότητα, πιο υγειινή διατροφή, περισσότερες δραστηριότητες κτλ.

Κύρια χαρακτηριστικά φυσικής αλλαγής:

  • Ευαισθησία στο φώς
  • Ευαισθησία στους ήχους
  • Αίσθηση ενεργειακής διέργεσης στο σώμα
  • Ευαισθησία στον ηλεκτρισμό

Ανεξάρτητα από την ίδια την εμπειρία, ότι το άτομο έχει φτάσει στα σύνορα της ζωής με το θάνατο, αυτό που έχει σημασία για τον ίδιο είναι αυτό που βιώνει αφού έχει γυρίσει πίσω.

Από το International Association for Near-Death Studies