Εάν ο Χριστός επέστρεφε με κάποιον τρόπο στη Γη, δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα συνέβαινε αλλά μπορούμε να κάνουμε ορισμένες υποθέσεις.

Καταρχάς, η αντίδραση των ανθρώπων θα ήταν διαφορετική, ανάλογα με τις πεποιθήσεις και τις προσδοκίες τους. Κάποιοι θα τον χαιρέτιζαν με ενθουσιασμό και θα τον ακολουθούσαν, ενώ άλλοι θα τον απέρριπταν και θα τον αντιμετωπίζαν ώς απατεώνα.

Ορισμένοι θα περίμεναν παρουσιαστεί κάνοντας μια επίσημη διακήρυξη, ενώ άλλοι θα περίμεναν έναν άνθρωπο με υπερφυσικές δυνάμεις.

Επιπλέον η εμφάνισή του, ενδέχεται να είχε σημαντικές επιπτώσεις στις θρησκευτικές, κοινωνικές και πολιτικές δομές της κοινωνίας μας. Η παρουσία του μπορεί να ενθαρρύνει ή να προκαλέσει αλλαγές σε διάφορα επίπεδα.

  • Στο επίπεδο της θρησκείας, η παρουσία του Χριστού θα μπορούσε να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αναζητήσουν περισσότερο το πνευματικό τους κόσμο και να επανεξετάσουν τις πεποιθήσεις τους. Επίσης, μπορεί να επηρέαζε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τη θρησκεία και τις θρησκευτικές πρακτικές.
  • Στο επίπεδο της κοινωνίας, η παρουσία του Χριστού θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στις κοινωνικές δομές και στον τρόπο που οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Μπορεί να ενθάρρυνε την αλληλεγγύη, την ανεκτικότητα και την αγάπη προς τον πλησίον.
  • Στο επίπεδο της πολιτικής, η παρουσία του Χριστού θα μπορούσε να επηρεάσει την πολιτική σκηνή και τη διακυβέρνηση. Θα μπορούσε να προκαλέσει αλλαγές στις πολιτικές πρακτικές, στον τρόπο λήψης αποφάσεων και στην προσέγγιση των πολιτικών ζητημάτων.

Επιπλέον, η παρουσία του Χριστού θα μπορούσε να επηρεάσει την αντίληψη που έχουν οι άνθρωποι για τη δικαιοσύνη και την ισότητα. Μπορεί να ενθαρρύνει την αγάπη και τη συμπόνια προς τους πιο αδύναμους και να επηρεάσει την πολιτική ατζέντα προς την κατεύθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τέλος, η παρουσία του Χριστού μπορεί να ενθαρρύνει την προσωπική αλλαγή και την ανάπτυξη πνευματικής ευαισθησίας, που μπορούν να οδηγήσουν σε περισσότερη ειρήνη, αγάπη και αρμονία στον κόσμο.

Σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο, πχ. οι μουσουλμάνοι που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό ως έναν από τους προφήτες του Αλλάχ και τον σέβονται ως σπουδαίο προφήτη και δάσκαλο θα μπορούσαν κι αυτοί να επηρεαστούν.

Οι αντιδράσεις των μουσουλμάνων στην παρουσία του Χριστού στη Γη σήμερα, θα εξαρτώνταν από την ερμηνεία που θα έδιναν στα μηνύματά του και τον τρόπο που θα επηρέαζε τις πεποιθήσεις και τη θρησκευτική πρακτική τους.
Κάποιοι μουσουλμάνοι θα μπορούσαν να δεχτούν τον Χριστό ως θρησκευτικό ηγέτη ή προφήτη και να προσπαθήσουν να συμπεριλάβουν τις διδασκαλίες του στη θρησκευτική τους πρακτική, ενώ άλλοι μπορεί να επιλέξουν να απορρίψουν την παρουσία του Χριστού στη Γη ή να θεωρήσουν ότι δεν έχει καμία σχέση με τη θρησκεία τους.
Επίσης, μπορεί να υπάρξουν και μουσουλμάνοι που θα αντιδράσουν αρνητικά στην παρουσία του Χριστού, είτε λόγω των πεποιθήσεων τους είτε λόγω της κοινωνικής και πολιτικής κατάστασης στην περιοχή τους.

ή

θα συλλαμβάνονταν ως απατεώνας που προκαλεί τα θεία και το θρησκευτικό αίσθημα του λαού, και δε θα τον ξαναβλέπαμε ποτέ…

Εσείς τί λέτε;